Harmonogram tendrov

Navrhneme rozhrania tendrov a naplánujeme termíny jednotlivých výberových konaní tak, aby boli stavebné práce dodané podľa Vášho harmonogramu výstavby a predovšetkým vždy načas.

Organizácia výberových konaní

Oslovíme dodávateľov, pripravíme tendrové podklady, vyhotovíme analýzy a vyjednáme najvhodnejšie dodacie podmienky pre Vás ako investora. Zabezpečíme aj podpis zmlúv od dielo s vybranými dodávateľmi.

Technický dozor investora

Dohliadneme na kvalitu a harmonogram realizácie zmluvných prác jednotlivých zhotoviteľov na Vašom stavenisku. Prípadne poskytneme kompletné služby Construction managementu počas celej výstavby projektu.

Revízia dokumentácie

Vašu projektovú dokumentáciu skontrolujeme a odporučíme Vám prípadne optimalizácie za účelom úspory a vyššej kvality, životnosti zariadení, stavebných konštrukcií a pod.

Cost management

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu skutočnej prestavanosti a podkladov k fakturácii jednotlivých zhotoviteľov.

Construction management

V spolupráci s obchodnými partnermi Vám zabezpečíme kompletný stavebný management pre Váš projekt.